Lämna offertförfrågan

Lämna en offertförfrågan till oss

Lämna en offertförfrågan till oss

Ange produktens huvudsakliga mått, råmaterial och övriga relevanta uppgifter i nedanstående blankett. Informationen vi ber om är oftast tillräcklig för att vi ska kunna ge ett anbud. En bild är önskvärd men inte obligatorisk i detta skede. Du kan också skicka in noggrannare bilder eller skisser via fax, e-post eller per post i ett senare skede.Antal
Vi kan, om Du så önskar, ge anbud på fyra olika seriestorlekar, men en seriestorlek räcker också.


Eempeldelar
Några exempel och rekommendationer samt deras dimensioner presenteras nedan. Di kan kryssa för den form eller former som närmast motsvarar Era önskningar:1. Okomplicerad form.

2. Kort indrag (ca 8mm) är enkelt att tillverka. Längre indrag är svårare.

3. Ytterhörnen är skarpa. Innerhörnens radie R > 3mm

4. Formen är inte komplicerad men kräver två verktyg och två arbetsskeden


5. Den yttre kantens ”fåll” gör kanten starkare och mer avrundad

6. Formen kräver två verktyg och två arbetsskeden

7. Enkel att tillverka om spetsvinkeln > 60 grader, men den kan också vara spetsigare

8. Vikningen av den mindre änden kräver ett till verktyg och arbetsskede.


9. Enkel att tillverka om höjden understiger hälften av diametern

10. Formen kräver en isärtagbar form. Verktygen och delarna är dyra.

11. En halvsfär är ganska enkel at tillverka. Mässing och rostfritt stål är besvärliga material i det här sammanhanget

12. En kalott är enklare att tillverka än en halvsfär. Kanten kan förstärkas med en söm eller krans.


13. Den nedre delens trumpetform är enkel att tillverka medan den längre, övre delen är svårare.

14. Den här formen är krävande. Spetsen borde ha en rak del på ca 25 mm.

15. En kon är ok om de cylindriska delarna < 8 mm

Beskrivning av delen/delarna
Beskriv gärna delens form och dimensioner i nedanstående fält. Vi kontaktar Er om vi behöver ytterligare information för att kunna ge ett anbud.

Exempel: ”En kon, vars höjd är 300 mm, vars diameter i den grövre änden är 450 mm och vars diameter i den smalare änden är 100 mm. Den större änden är utrustad med en 30 mm bred, kransaktig del. Diametern hos konens smalare ände är 100 mm. Änden är sluten, förutom ett hål med diametern 30 mm i centrum.”