Metoder

Tunnplåtsarbeten / montering


Tunnplåtsarbeten / montering

Vi har mångsidig utrustning för olika tunnplåtsarbeten, från 4-valsig NC-mangel och cirkelskivor till CNC- kantpress. Dessutom många olika handverktyg, sickmaskiner, handmanglar m.m.

För svetsning använder vi Mig-, Tig-, Plasma- Punktsvetsningsverktyg.
Vi gör även olika del- och slutmonteringsarbeten.


MENU