Metoder

Djupdragning / kam


Djupdragning / kam

Djupdragning används antingen enbart till framställning av stycken eller genom att variera trycksvarvning och djupdragning vid framställning av stycken. Våra djupdragspressar har kraften 75-200tn.

Våra kampressar har kraften 30-100tn. Våra kampressar kan användas för flerstegsverktyg samt anordningar med bandmatning och på så sätt kan de anpassas även för stora serier.


MENU