Metoder

Våra tillverkningsmetoder

Trycksvarvning

Trycksvarvning

Trycksvarvning med yrkeskunskap. Vi framställer även stora varvsstycken noggrant från plåt, för olika användningssyften.

Djupdragning / kam

Djupdragning / kam

Djupdragning används antingen enbart till framställning av stycken eller genom att variera trycksvarvning och djupdragning vid framställning av stycken.

Tunnplåtsarbeten / montering

Tunnplåtsarbeten / montering

Vi har mångsidig utrustning för olika tunnplåtsarbeten, från 4-valsig NC-mangel och cirkelskivor till CNC- kantpress.

Plåtbearbetning och laser

Plåtbearbetning och laser

För plåtbearbetning och laserskärning använder vi två Finn-Power nibblingsmaskiner varav den ena är utrustad med hörnskärare och den andra med laserskärare.

MENU